მიხეილ ქრისტესაშვილი

მიხეილ ქრისტესაშვილი

იურისტი

სამუშაო გამოცდიელა: შპს „ბირკაია და კვანტალიანი“ –  იურისტი (2011 – დღემდე);  „ვაშაკიძე და ბაზერაშვილი – ადვოკატები თბილისში“ (VBAT) – სტაჟიორი (2010-2011) ;  შპს G.G.C. – ტექნიკური მენეჯერი (2007).

განათლება: ზაარლანდის უნივერსტეტი, პროგრამა “ევრო-ინტეგრაცია“. სპეციალიზაცია – ევროპის ეკონომიკური სამართალი (Universitat Des Saarlandes) (2008 – 2010); ივ. ჯავახიშვილის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, იურიდიული ფაკულტეტი (2003 – 2008).

ძირითადი სპეციალიზაცია: სამოქალაქო სამართალი და  სამეწარმეო სამართალი
წევრობა: საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი.
ენები:  ინგლისური, გერმანული, რუსული, ქართული.