ვახტანგ რამიშვილი

ვახტანგ რამიშვილი

დირექტორი

“ბირკაია და კვანტალიანის” დაფუძნების დღიდან ვახტანგ რამიშვილი წარმოადგენს კომპანიის ხელმძღვანელს. გააჩნია 20 წლიანი სამუშაო გამოცდილება.

ქართველ და უცხოელ კლიენტებს კონსულტაციებს უწევს ქართული სამოქალაქო კანონმდებლობის ყველა ძირითად ასპექტთან დაკავშირებით, მათ შორის, სამეწარმეო, მიწის საკუთრებასთან, მოქალაქეობასთან და დროებით ბინადრობასთან დაკავშირებულ საკითხებზე.

 სამუშაო გამოცდილება: შპს „ბირკაია და კვანტალიანი“ – დირექტორი და იურისტი (2005 – დღემდე); შპს „ბლექ სი როუდი“ – დირექტორი (2005 – 2010); შპს „მთავარი გაზეთი“ – რედაქციის იურისტი (2002 – 2005); გაეროს პროექტი „დახმარება საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატს“- პროექტის კოორდინატორი საგანმანათლებლო საკითხებში (2001); საქართველოს სახალხო დამცველის აპარატი – პრეს ცენტრი მოწვეული სპეციალისტი (1998 – 2000).