დაგვიკავშირდით

 

კ. ხეთაგუროვის ქ. 36
0102, თბილისი, საქართველო
ტელ: +995 790 290272
E-mail: info@bklaw.ge
Website: www.bklaw.ge

mixeili@hotmail.com

 

BKLAW OFFICE

Tel: +995 790 290272
E-mail: info@bklaw.ge