კობა კვანტალიანი

კობა კვანტალიანი

პარტნიორი

კობა კვანტალიანი წარმოადგენს იურიდილი კომპანია “ბირკაია და კვანტალიანის” დამფუძნებელ პარტნიორს. გააჩნია 20 წლიანი პროფესიული გამოცდილება

ადგილობრივ და საერთაშორისო კლიენტებს კონსულტაციებს უწევს ქართული სამართლის სხვადასხვა საკითხებზე, როგორებიცაა სამოქალაქო, სამეწარმეო, სამემკვიდრეო, შრომის, საერთაშორისო კერძო სამართლისა და ადმინისტრაციული სამართალი. იცავს კლიენტების უფლებებსა და ინტერესებს ქართულ სასამართლოების ყველა ინსტანციაში და არბიტრაჟებში

კარიერული მოღვაწეობის განმავლობაში მიღებული აქვს თანამშრომლობის სოლიდური გამოცდილება წამყვან საერთაშორისო იურიდიულ კომპანიებთან.

სამუშაო გამოცდილება: შპს “ბირკაია და კვანტალიანი“ (2005 – დღემდე);  ქართულ-თურქული სამშენებლო კომპანიის შპს “ბლექ სი გრუპი“ – იურიდიული სამსახურის უფროსი (2005 – 2009);  სს “მაუდი“ – იურისტი (2001 – დღემდე);  დინამო თბილისის საფეხბურთო კლუბი – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი (2002 – 2003);  დინამო თბილისი საკალათბურთო კლუბი – იურისტი (2001 – 2003); “საქართველოს ტელეკომი“ – იურისტი (2000 – 2001); სს “თბილკრედიტბანკი“ – იურისტი  (1999 – 2000);  შპს “მაგნუსი“ – იურისტი (1998 – 1999)

არის საქართველოს ადვოკატთა ასოციაციის წევრი

Koba Kvantaliani

Koba Kvantaliani

Partner

Koba Kvantaliani is a founding partner of “Birkaia & Kvantaliani” with 20 years of professional experience.

Koba advises Clients on various matters of Georgian law, including civil, corporate, inheritance, labor, private international and administrative law. Koba acts for the Clients at all instances of Georgian Courts as well as private and public arbitrations.

Within the period of his career Koba has regularly cooperated with numerous top international law firms.

Working Experience:Birkaia & Kvantaliani – (2005 – Present); Georgian-Turkish construction company Black Sea Group – Head of Legal Department  (2005 – 2009); Maudi JSC – Lawyer (2001 – Present); Basketball Club Tbilisi Dinamo – Lawyer (2001 – 2003); Georgian Telecom – Lawyer (2000 – 2001); TbilCreditBank JSC – Lawyer (1999 – 2000); Magnus LLC – Lawyer (1998 – 1999)

Member of the Georgian Bar Association