კომპანიის ხელმძღვანელობა

ლაშა ბირკაია

პარტნიორი

 

კობა კვანტალიანი

პარტნიორი

 

ვახტანგ რამიშვილი

დირექტორი

 

ჩვენი გუნდი