ნანა ბირკაია

ნანა ბირკაია იურისტი    ნანა შემოუერთდა კომპანიას “ბირკაია და კვანტალიანი”  2009 წლიდან. აქვს 15 წლიანი სამუშაო გამოცდილება. კლიენტებს კონსულტაციებს უწევს ქართული კანონმდებლობის ყველა ძირითად საკითხთან, ასევე ნებისმიერი სირთულის ხელშეკრულებების მომზადებას და...

Нана Биркаиа

Нана Биркаиа Младший Юрист Опыт работы: ООО «Биркаиа и Кванталиани» – младший юрист (2009 г. – по сей день); ООО «Строительная компания Регал Констракшен Ко.» – юрист (2007 г.); Бюро Нотариуса Нино Гинтури – ассистент (2004 – 2007 гг.) Основная...

Nana Birkaia

Nana Birkaia Associate Nana Birkaia joined “Birkaia & Kvantaliani” in 2009. Nana’s professional experience counts 15 years. Nana advises clients on almost each aspect of Georgian legislation, including drafting and executing any kind of agreement in accordance...