ნატო ორთავიძე

ნატო ორთავიძე იურისტი ნატო არის მოქმედი სასამართლო მედიატორი, თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ის, 2012 წლიდან დასაქმებული იყო საჯარო სექტორში სხვადასხვა პოზიციაზე. მისი სამუშაო გამოცდილება მრავალფეროვანია და მოიცავს როგორც სამოქალაქო, ისე ადმინისტრაციულ და სისხლის...

კონტაქტი

დაგვიკავშირდით   კ. ხეთაგუროვის ქ. 36 0102, თბილისი, საქართველო ტელ: +995 790 290272 E-mail: info@bklaw.ge Website: www.bklaw.ge mixeili@hotmail.com   Name Email Address Message Submit BKLAW OFFICE Tel: +995 790 290272 E-mail:...

მომსახურება

 საინვესტიციო და ბიზნეს პროექტების სამართლებრივ–საკონსულტაციო უზრუნველყოფა საქართველოს სამოქალაქო, სამეწარმეო, საგადასახადო, საბაჟო, ადმინისტრაციულ და შრომითი კანონმდებლობის შესაბამისად.  საადვოკატო და წარმომადგენლობით საქმიანობა ჩვენი კლიენტების...

ჩვენს შესახებ

 ჩვენს შესახებ იურიდიული კომპანია “ბირკაია და კვანტალიანი” დაფუძნებულ იქნა 2005 წელს ქართველი იურისტების – ლაშა ბირკაიას და კობა კვანტალიანის მიერ. “ბირკაია და კვანტალიანი” კლიენტებს სთავაზობს იურიდიული მომსახურების ფართო სპექტრს. გამოცდილი იურისტების...