ნატო ორთავიძე

ნატო ორთავიძე იურისტი ნატო არის მოქმედი სასამართლო მედიატორი, თბილისის საქალაქო სასამართლოში. ის, 2012 წლიდან დასაქმებული იყო საჯარო სექტორში სხვადასხვა პოზიციაზე. მისი სამუშაო გამოცდილება მრავალფეროვანია და მოიცავს როგორც სამოქალაქო, ისე ადმინისტრაციულ და სისხლის...